ទូរស័ព្ទ៖ 0086-15803319351

ពិព័រណ៍ EXPOMIN ឆ្នាំ ២០២០ SANTIAGO CHILE នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅម៉ោង ០៩-១៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០

ពិព័រណ៍រ៉ែធំបំផុតនៅអាមេរិកឡាទីនត្រូវបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អជាកន្លែងដែលលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាផ្តល់ជូនដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតថ្មីនិងបង្កើនផលិតភាពនៃដំណើរការរុករករ៉ែដែលទាំងអស់នេះធ្វើឱ្យការតាំងពិព័រណ៍នេះក្លាយជាឱកាសដ៏អស្ចារ្យពី ប្រទេស​របស់​យើង


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិថុនា -២០-២០២០